Dans les escaliers

Dans l

Dans les escaliers. Terciopelo de algodon e alfileres sobre bastidor, 130 x 110 cm